زیر اندازی که تبدیل به فرش پرنده می شود

در یکی از فیلم هایی که در اینستا منتشر شد ناگهان یک زیر انداز تبدیل به فرش پرنده شد و به پرواز آمد برای خواندن راست یا دروغ بودن این خبر با با سایت آراد برندینگ همراه باشید

یکی از برترین پر پرطرفدار ترین زیر انداز در بین خانواده ها زیر انداز مسافرتی ضد آب  می باشد که می توان در تمامی جاها و مکان ها مورد استفاده قرار داد

زیر انداز

و همچنین زیرانداز چادر بزرگ زیرا برای چادر های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد برای مهمانی ها در فضای باز ماسب می باشد

زیرانداز

یکی از برترین برند هخای معروف زیر انداز زیر انداز حصیری المیرا می باشد که دارای یک بافقت عالی می باشد که به هیچ عنوان خراب نمی شود